Känd Mental status

2014-15-18

Nedan följer resultatet av MH beskrivningen:
Resultat: Beskrivning:
1a.Kontakt hälsning :   3 3= Accepterar kontakt Drar sig inte undan
1b.Kontakt samarbete :   3 3 = Följer med men är inte engagerad i testledaren
1c.Kontakt hantering:   3 3= Accepterar hantering.
2a.Lek :   4 4= Startar snabbt leker aktivt
2b.Lek gripande :   5 5= Griper direkt hugger föremålet i luften
2c.Lek dragkamp :   1 1= Griper inte
3a 1.Jakt förfölj :   4 4 = Startar snabbt bromsar in vid bytet
3a 2.Jakt förfölj :   2 2 = Startar avbryter innan föremål
3b 1.Jakt grip :   2 2= Griper inte nosar på föremålet
3b 2.Jakt grip :   1 1= Nonchalerar föremålet.
4.Aktivnivå :   3 3= Är uppmärksam och i huvudsak lugn
5a.Avst.lek intresse:   2 2 = Kontroll avbrott förekommer
5b.Avst.lek hot/aggr:   1 1= Visar Inga hotbeteenden.
5c.Avst.lek nyfiken :  1 1= Går inte fram till figurant
5d.Avst.lek leklust :   1 1 = Visar inget intresse.
5e.Avst.lek samarbete :   1 1= Visar inget intresse.
6a.Överr. rädsla :   2 2 =Hukar sig och stannar
6b.Överr. hot/agg :   1 1 = Visar inga hotbeteenden.
6c.Överr. nyfikenhet:   5 5= Går fram efter det att overallen lagts ner
6d.Överr. kv. rädsla:  1 1= Ingen tempo förändring eller undanmanöver
6e.Överr. kv. intr. :   1 1 = Visar inget intresse.
7a.Ljud rädsla :   5 5 = Flyr mer än 5 meter
7b.Ljud nyfikenhet :   5 5= Går fram till skrammlet direkt utan hjälp..
7c.Ljud kv. rädsla :   1 1 = Ingen tempo förändring eller undanmanöver
7d.Ljud kv. intresse:   1 1 = Visar inget intresse.
8a.Spöken hot/agg :   1 1 = Visar Inga hotbeteenden.
8b.Spöken kontroll :   4 4 = KOntrollerar båda spökena
8c.Spöken rädsla :   5 5 = Backar längre än kopplets längd
8d.Spöken nyfikenhet:   5 5= Går fram till figurant utan hjälp
8e.Spöken kontakt :   4 4 = Tar själv kontakt utan hjälp
9a.Lek 2 leklust :   3 3 =Startar långsamt blir aktiv
9b.Lek 2 gripande :   1 1= Griper inte
10.Skott :   1 1= Visar ingen berördhet
Copyright © Arsathas Materialet på denna sida får ej användas utan vårt tillstånd - läs mer här » ]