THARZIS VILTSPÅRS RESULTAT

Resultatet av öppenklass spåret 2006-09-13:
0:a med Godkänd skottprövning
Moment 1: Spårningsförmåga ....0 x koeff 5 = 0p (max 30p)
Moment 2: Arbetstempo .....2 x koeff 2 = 4p (max 12p)
Total poäng .....4 poäng
Tid: 35 minuter

Fullständigt resultat
Moment 1. SPÅRNINGSFÖRMÅGA
Start och sträcka 1
Vinkel 1
Sträcka 2
Vinkel 2
Sträcka 3
Startar tveksamt

Klarar utan tvekan
mindre tappt
Osäkert/ Kryssande Långvarigt tappt

Bloduppehåll
Klarar ej
Vinkel 3
Sträcka 4
Vinkel 4
Sträcka 5
Spårslut

Klarar ej

Återgång

Klarar utan tvekan
Klarar ej Klarar utan tvekan  markerar ej spårslut
Erhållna poäng spårningsförmåga Moment 2 Arbetstempo Moment 3 självständighet Moment skott prövning
.
0 = ej godtagbar 2= Mindre lämpligt Fler än tvåingripande eller hjälp
Godkänd
Domare: Anders Lindberg


Resultatet av öppenklass spåret 2005-10-18:
2:a med Godkänd skottprövning
Moment 1: Spårningsförmåga ....3 x koeff 5 = 15p (max 30p)
Moment 2: Arbetstempo .....2 x koeff 2 = 4p (max 12p) ... KOD 2= FÖR LÅNGSAM
Total poäng .....19 poäng
Tid: 45 minuter

Fullständigt resultat
Moment 1. SPÅRNINGSFÖRMÅGA

Start och sträcka 1
Vinkel 1
Sträcka 2
Vinkel 2
Sträcka 3
Tar snabbt tar snabbt an spåret

osäkert
klarar med ringning

Bloduppehåll

klarar utan tvekan klarar med ringning mindre tappt

osäkert
Vinkel 3
Sträcka 4
Vinkel 4
Sträcka 5
Spårslut
klarar med ringning

Återgång

klarar utan tvekan

Bloduppehåll

klarar ej klarar utan tvekan markerar ej spårslut
Erhållna poäng spårningsförmåga Moment 2 Arbetstempo Moment 3 självständighet Moment skott prövning
.
3 = God 2= Mindre lämpligt endast ett ingripande eller hjälp
Godkänd
Domare: Berit Bodin


Resultatet av anlagsprovet 2003-05-31:
Godkänd anlagsklass
Moment 1: Spårningsförmåga ....4 x koeff 5 = 20p (max 30p)
Moment 2: Arbetstempo .....5 x koeff 2 = 10p (max 12p)
Total poäng ..... 30p (max 42p)
Tid: 20 minuter


Fullständigt resultat
Moment 1. SPÅRNINGSFÖRMÅGA
Start och sträcka 1
Vinkel 1
Sträcka 2
Vinkel 2
Sträcka 3
Tar snabbt tar snabbt an spåret

Klarar utan tvekan
 
klarar utan tvekan klarar utan tvekan klarar utan tvekan klarar utan tvekan
Vinkel 3
Sträcka 4
Vinkel 4
Sträcka 5
Spårslut
klarar utan tvekan klarar utan tvekan klarar utan tvekan klarar utan tvekan klarar utan tvekan
Erhållna poäng spårningsförmåga Moment 2 Arbetstempo Moment 3 självständighet Allmänt omdöme:

4 = Utmärkt 5 = Lämpligt Ej behövt ingripande eller hjälp Börjar lite försiktigt men blir säkrare allt eftersom.
Domare: Solbritt Frames

Copyright © Arsathas Materialet på denna sida får ej användas utan vårt tillstånd - läs mer här » ]