Känd Mental status

2013-09-22

Nedan följer resultatet av MH beskrivningen:
Resultat: Beskrivning:
1a.Kontakt hälsning :   4 4= Ta kontakt själv
1b.Kontakt samarbete :   4 4 = Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren
1c.Kontakt hantering:   3 3= Accepterar hantering.
2a.Lek :   4 4= Startar snabbt leker aktivt
2b.Lek gripande :   3 3= Griper tveksamt eller med framtänderna
2c.Lek dragkamp :   3 3= Griper drar emot men tar om
3a 1.Jakt förfölj :   5 5 = Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet men kan vända!
3a 2.Jakt förfölj :   5 5 = Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet men kan vända!
3b 1.Jakt grip :   3 3= Griper tveksamt
3b 2.Jakt grip :   1 1= Nonchalerar föremålet.
4.Aktivnivå :   4 4= Är uppmärksam med ökad aktivitet
5a.Avst.lek intresse:   3 3 = Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
5b.Avst.lek hot/aggr:   1 1= Visar Inga hotbeteenden.
5c.Avst.lek nyfiken :  3 3= Går fram till den dolda men talande figuranten
5d.Avst.lek leklust :   1 1 = Visar inget intresse.
5e.Avst.lek samarbete :   1 1= Visar inget intresse.
6a.Överr. rädsla :   3 3 = Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
6b.Överr. hot/agg :   1 1 = Visar inga hotbeteenden.
6c.Överr. nyfikenhet:   1 1= Går fram efter det att overallen lagts ner
6d.Överr. kv. rädsla:  5 5= visar rädsla efter samtliga passager
6e.Överr. kv. intr. :   1 1 = Visar inget intresse.
7a.Ljud rädsla :   2 2 = Hukar sig och stannar
7b.Ljud nyfikenhet :   5 5= Går fram till skrammlet direkt utan hjälp..
7c.Ljud kv. rädsla :   2 2 = Liten båge vid någon av passagerna
7d.Ljud kv. intresse:   3 3 = Tittar mot skrammlet vid minst två tillfällen
8a.Spöken hot/agg :   2 2 = Visar enstaka hotbeteenden
8b.Spöken kontroll :   3 3 = Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.
8c.Spöken rädsla :   2 2 = Uppehåhher sig i huvudsak framför eller brevid föraren
8d.Spöken nyfikenhet:   1 1= Går fram till figuranten när föraren tagit av dennes huvudbonad
8e.Spöken kontakt :   3 3 = Besvarar kontakt från figurant
9a.Lek 2 leklust :   3 3 =Startar långsamt blir aktiv
9b.Lek 2 gripande :   3 3= Griper tveksamt
10.Skott :   2 2= Avtagande kontroller under lek därefter helt oberörd
Copyright © Arsathas Materialet på denna sida får ej användas utan vårt tillstånd - läs mer här » ]