Nedan följer resultatet av MH beskrivningen:
Resultat: Beskrivning:
1a.Kontakt hälsning :  5 5= Överdrivet kontakttagande,hoppar!
1b.Kontakt samarbete :   3 3 = Följer med men är inte engagerad i testledaren..
1c.Kontakt hantering:   3 3= Accepterar hantering.
2a.Lek :   1 1= Leker inte!
2b.Lek gripande :   1 1 = Griper inte.
2c.Lek dragkamp :   1 1= Griper inte!
3a 1.Jakt förfölj :   1 1= Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet men kan vända!
3a 2.Jakt förfölj :  1 1= Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet men kan vända!
3b 1.Jakt grip :   1 1= Nonchalerar föremålet.
3b 2.Jakt grip :   1 1= Nonchalerar föremålet.
4.Aktivnivå :   4 4= Är uppmärksam med ökad aktivitet
5a.Avst.lek intresse:   2 2 =Kontroll avbrott förekommer
5b.Avst.lek hot/aggr:   1 1= Visar Inga hotbeteenden.
5c.Avst.lek nyfiken :   1 1 = Visar inget intresse.
5d.Avst.lek leklust :   1 1 = Visar inget intresse.
5e.Avst.lek samarbete :   1 1= Visar inget intresse.
6a.Överr. rädsla :  1 1= Stannar inte
6b.Överr. hot/agg :   1 1 = Visar inga hotbeteenden.
6c.Överr. nyfikenhet:   3 3 = Går fram till overallen när föraren står brevid
6d.Överr. kv. rädsla:   2 2 = Liten båge vid ett passage
6e.Överr. kv. intr. :  3 3 = Stannar upp och tittar på overallen vid två tillfällen
7a.Ljud rädsla :   2 2 = Hukar sig och stannar
7b.Ljud nyfikenhet :   3 3= Går fram till skrammlet när föraren står brevid.
7c.Ljud kv. rädsla :   1 1 = Ingen tempo förändring eller undanmanöver.
7d.Ljud kv. intresse:   3 3 = Tittar mot skrammlet vid minst två tillfällen
8a.Spöken hot/agg :   2 2 = Visar enstaka hotbeteenden

8b.Spöken kontroll :   3 3 = Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.
8c.Spöken rädsla :  3 3 = Uppehåller sig brevid föraren. Växlar mellan flykt och kontroll
8d.Spöken nyfikenhet:   4 4= Går fram till figurant när föraren gått halva vägen
8e.Spöken kontakt :  3 3 = Besvarar kontakt från figurant
9a.Lek 2 leklust :   1 1 = Leker inte
9b.Lek 2 gripande :   1 1= Griper inte.
10.Skott :   1 1= Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
   
     
   
 
 
Copyright © Arsathas Materialet på denna sida får ej användas utan vårt tillstånd - läs mer här » ]