To Arons mainpage

Känd mental status

2000-05-07 Genomförde han karaktärsprov: Godkänd!

2002-10-20 Genomförde han Mentalbeskrivning Domare BRANDT BENGT-OLOF se nedan

Resultat: Beskrivning:
1a.Kontakt hälsning :   4 4 = Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
1b.Kontakt samarbete :   3 3 = Följer med hela sträckan, neutral.
1c.Kontakt hantering:   3 3 = Accepterar, Är neutral.
2a.Lek :   1 1 = Leker ej.
2b.Lek gripande :   1 1 = Griper ej.
2c.Lek dragkamp :   1 1 = Biter ej.
3a 1.Jakt förfölj :   1 1 = Startar ej.
3a 2.Jakt förfölj :   1 1 = Startar ej.
3b 1.Jakt grip :   1 1 = Nonchalerar bytet/springer ej fram.
3b 2.Jakt grip :   1 1 = Nonchalerar bytet/springer ej fram.
4.Aktivnivå :   2 2 = Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
5a.Avst.lek intresse:   2 2 = Kontroll. avbrott kan förekomma.
5b.Avst.lek hot/aggr:   1 1 = Inga skall eller morrningar.
5c.Avst.lek nyfiken :   1 1 = Går ej fram till figurant. Ointresserad.
5d.Avst.lek leklust :   1 1 = Visar inget intresse.
5e.Avst.lek samarbete :   1 1 = Visar inget intresse.
6a.Överr. rädsla :   4 4 = Flyr högst 5 meter.
6b.Överr. hot/agg :   1 1 = Visar inga hotbeteenden.
6c.Överr. nyfikenhet:   2 2 = Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen.
6d.Överr. kv. rädsla:   3 3 = Båge eller tempo växling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a.
6e.Överr. kv. intr. :   1 1 = Inget intresse för overallen.
7a.Ljud rädsla :   1 1 = Stannar, kort stopp.
7b.Ljud nyfikenhet :   3 3 = Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
7c.Ljud kv. rädsla :   1 1 = Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
7d.Ljud kv. intresse:   3 3 = Stannar upp. Tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
8a.Spöken hot/agg :   1 1 = Visar inga hotbeteenden.
8b.Spöken kontroll :   2 2 = Tittar till mot spökena då och då.
8c.Spöken rädsla :   4 4 = Uppeh. sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
8d.Spöken nyfikenhet:   1 1 = Går fram när föraren tagit av figurants förklädnad.
8e.Spöken kontakt :   3 3 = Besvarar kontakt när figurant bjuder.
9a.Lek 2 leklust :   1 1 = Leker ej.
9b.Lek 2 gripande :   1 1 = Griper ej.
10.Skott :   1 1 = Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Copyright © Arsathas Materialet på denna sida får ej användas utan vårt tillstånd - läs mer här » ]