Lure coursing

Lure coursing, simulerad harjakt, har funnits i Sverige sedan i slutet på 70-talet. Till att börja med låg detta under Svenska Salukiringen. Nu har man valt att flytta upp denna aktivitet till Svenska Vinthundklubben, dels för att bereda utrymme för fler raser inom vinthundsgruppen att delta och dels för att sporten skall få officiell status. SvVK delar från och med 1 januari 1999 ut officiella certifikat vilket innebär att vinthundar nu kan tävla om titeln Svensk Lure Coursingchampion (SLCCh) samt Internationell Lure Coursingchampion (IntLCCh).

Vad är lure-coursing?
Lure-coursing är ett spännande äventyr för våra hundar, ett sätt för hundarna att rasa ut och samtidigt ett test av mångtusenårig medveten jaktavel. Lure-coursing är ett effektivt sätt att träna våra hundar för utveckling av muskler och ökad rörlighet. Detta gör att hundarna mår bättre, springer bättre och snabbare. En vältränad hund undviker lättare eventuella framtida muskelskador. När man ser hundarnas glädje inför lure-coursing inser man snabbt att detta är vinthundarnas egen sport.
Då vårt moderna samhälle har begränsat vinthundens naturliga sätt att jaga är det en ypperlig lösning att låta lure-coursing ge vinthunden möjlighet till maximal kraftutveckling, snabbhet, rörlighet, uthållighet och inte minst entusiasm och glädje.

Hur fungerar lure-coursing?
På ett fält med storleken motsvarande ett par fotbollsplaner, plant eller kuperat, placeras en motor som drivs av ett bilbatteri och som drar in en ca 600-800 meter lång lina, som är lagd i kurvor runt ett varierande antal trissor. Luren, en plastpåse i slutet på linan är den "hare" som hundarna intensivt jagar, när den far fram mellan trissorna (lure=lockbete på engelska). Genom sin enkelhet behövs inga dyra tävlingsanläggningar. Allt som behövs är ett öppet fält, en motor, några trissor och en lina så har man ingredienserna för en glädjefylld upplevelse för hundarna och deras ägare.

Är lure-coursing farligt för hunden?
Nej, skador är ovanliga. För en normalt tränad hund är risken för skador mycket liten.

Vad händer på en lure-coursing tävling?
Vid en lure-coursing tävling samlas ett antal människor med syftet att ge sina hundar en upplevelse utöver det vanliga.
Runt om i landet så arrangeras ett antal tävlingar av dom olika undersektionerna till Svenska Vinthundsklubben. Efter anmälan till respektive tävling får man vägbeskrivning och övrig information hemskickat.
När tävlingen går av stapeln åker man dit och vid ankomst anmäler man sig till sekretariatet inom den tidsrymd som anges i informationen man får hemskickad.
Efter alla deltagare anmält sig lottas en startlista med vilka hundar som ska springa tillsammans samt vilken ordning hundarna startar i.
När starten närmar sig värmer man upp hunden med en rask promenad. Man ska i största möjliga mån undvika att starta med en ouppvärmd hund då risken för muskelskador är större då. När det är dags för start går man med hunden till startfältet med munkorg och en krage, röd eller blå. Krage finns oftast att låna på plats. Väl på plats vid start så startas hundarna med hjälp av en så kallad "starter", en person som ser till att hundarna släpps samtidigt.

Efter start går man till målet för att fånga in sin hund när den kommer i mål.
När alla hundar sprungit ett lopp tar man rast för att bygga om banan och räkna ihop poängen för hundarna inför andra loppet.
Startordningen i andra loppet avgörs genom att hundar med liknande poäng får springa ihop och sen lottas vilket lopp dom får springa i. På så sätt får hunden springa sitt andra lopp med en hund som är lika duktig som den själv är.
Poängen ges av speciella domare som bedömer olika moment på banan.

Momenten som bedöms är:

Entusiasm:

Iver och beslutsamhet i jakten från start till mål, d.v.s. hur tänd hunden är att springa ikapp "luren". Man kan också se det vid eventuella störningar från medtävlaren, fall och hur hunden dyker på "luren" vid målgången.
Följsamhet:
Hundens förmåga att följa "luren" med blicken och planera sin väg effektivt för att komma ifatt "luren".
Snabbhet:
Hundens hastighet som lättas iakttages på banans längre sträckor. Hundarna skall springa kraftfullt och sträcka ut ordentligt.
Rörlighet:

Hundens förmåga att snabbt ändra rörelseriktning med bibehållen fart och balans. Syns lättast i kurvorna där hundarna helst skall kunna ta dessa snävt genom att "lägga sig ner".
Uthållighet:
Hundens kondition, märks mest under slutet av loppet.

Varje hunds poäng från de bägge omgångarna sammanräknas sedan och delas på två. Den hund som har högst poäng vinner.

Mina Lure coursing hundar:

Tharzis
Saga
Atlas
Nova
Alwin

 

Copyright © Arsathas Materialet på denna sida får ej användas utan vårt tillstånd - läs mer här » ]