Back to Tharzis mainpage!
 

Mental status
 

2007-09-16 Genomförde han en mentalbeskrivning som följer Domare: BRANDT BENGT-OLOF

 

Nedan följer resultatet av MH beskrivningen:
Resultat: Beskrivning:
1a.Kontakt hälsning :   4 4= Ta kontakt själv
1b.Kontakt samarbete :   3 3 = Följer med men är inte engagerad i testledaren..
1c.Kontakt hantering:   3 3= Accepterar hantering.
2a.Lek :   1 1= Leker inte!
2b.Lek gripande :   1 1 = Griper inte.
2c.Lek dragkamp :   1 1= Griper inte!
3a 1.Jakt förfölj :   5 5 = Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet men kan vända!
3a 2.Jakt förfölj :   5 5 = Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet men kan vända!
3b 1.Jakt grip :   1 1= Nonchalerar föremålet.
3b 2.Jakt grip :   1 1= Nonchalerar föremålet.
4.Aktivnivå :   3 3= Är uppmärksam och lugn- enstaka aktivitetshöjningar.
5a.Avst.lek intresse:   3 3 = Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
5b.Avst.lek hot/aggr:   1 1= Visar Inga hotbeteenden.
5c.Avst.lek nyfiken :   1 1 = Visar inget intresse.
5d.Avst.lek leklust :   1 1 = Visar inget intresse.
5e.Avst.lek samarbete :   1 1= Visar inget intresse.
6a.Överr. rädsla :   3 3 = Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
6b.Överr. hot/agg :   1 1 = Visar inga hotbeteenden.
6c.Överr. nyfikenhet:   2 2 = Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen.
6d.Överr. kv. rädsla:   1 1 = Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
6e.Överr. kv. intr. :   1 1 = Visar inget intresse.
7a.Ljud rädsla :   1 1 = Stannar inte upp.
7b.Ljud nyfikenhet :   3 3= Går fram till skrammlet när föraren står brevid.
7c.Ljud kv. rädsla :   1 1 = Ingen tempo förändring eller undanmanöver.
7d.Ljud kv. intresse:   1 1 = Inget intresse för ljudkällan.
8a.Spöken hot/agg :   1 1 = Visar inga hotbeteenden.
8b.Spöken kontroll :   3 3 = Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.
8c.Spöken rädsla :   5 5 = Backar längre än kopplets längd.
8d.Spöken nyfikenhet:   2 2= Går fram till spöket när föraren talar med spöket och lockar på hunden.
8e.Spöken kontakt :   4 4 = Tar själv kontakt med figuranten.
9a.Lek 2 leklust :   1 1 = Leker inte
9b.Lek 2 gripande :   1 1= Griper inte.
10.Skott :   4 4= Avbryter aktivitet återgår inte till aktivitet.
 
Copyright © Arsathas Materialet på denna sida får ej användas utan vårt tillstånd - läs mer här » ]