Swedish Champion SEUCH
DM tested N/N (does not carry the mutation)
Mentality described
Approved blood tracking test
 
Your System does not support Java
Information
Avkommor/Offsprings
Parning / Mating
In english
-Well balansed Good bones, Nice overall shape. Elegant head of good lenght Expressive eyes just could be darker Good neck and topline long tail Enough deep chest Exellent angulation, Good structure of coat Exellent movements.-
/ Natalja Nekrosiene, Litauen

THARZIS NYHETER!
2012-04-15
NEW SWEDISH CHAMPION!!!!2011-01-15
Nya foton tagna idag!
Jag är på väg
Blandade foton

DNA-testad för degenerativ myelopati - PCR
Resultat myelopati
Resultat: Genotyp: N / N

Tolkning: Hunden är homozygot normal vad gäller
SOD1-genen. Hunden bär inte på mutationen i SOD1 som föreslås
att vara en betydande riskfaktor för utveckling av degenerativ myelopati.
Hunden kan endast nedärva normala genen till alla sina avkommor.
Den kända mutationen har analyserats.

Förhoppningsvis väntas valpar på Kennel Marelden's
Efter Min
Double Diamond's Durga Tharzis och Marelden's Zamantha Zanamera
Fler foton
THARZIS HAR PARAT MARELDEN'S SIMONE SERENADA PÅ KENNEL MARELDENS, VALPAR VÄNTAS V.13 2009
Kennel Marelden's
 
Copyright © Arsathas Materialet på denna sida får ej användas utan vårt tillstånd - läs mer här » ]